Gudbjerg Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.
 Dato  Prøve   Analyse i PDF
  17.02.2015   Afgang værk PDF
  17.02.2015   Afgang værk - filter 1 PDF
  17.02.2015   Afgang værk - filter 2 PDF
  09.02.2015   Begrænset kontrol ledningsnet  PDF 
 09.02.2015  Udvidet kontrol værk  PDF 
10.11.2015
 Mikrobiologisk kontrol
PDF

 

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Seneste Vandanalyser