Gudbjerg Vandværk forsyner:  
Gudbjerg, Ellerup, Brenderup, Galdbjerg, Brændeskov og Ørbækvej mod Tved.

 

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST/UDSAT!!!

Bestyrelsen har besluttet at aflyse den planlagte ordinære generalforsamling.

Årsag: Den generelle situation vedr Corona-virus og regeringens mange henstillinger til

at reducere forsamlinger mest muligt.

Bestyrelsen beklager meget at skulle aflyse/udsætte generelforsamlingen, men vurderer ikke at der pt. er beslutninger i vandværkets drift, der vejer tungere end hensynet til følge regeringens henstilling til at aflyse forsamlinger af personer.

Skulle der være vandværksforbrugere, der har noget at spørge om til vandværkets drift eller andet der kunne have været brug for at drøfte på den aflyste generalforsamling, er man meget velkommen til at henvende sig til vandværkets formand eller en anden fra bestyrelsen.

 

Ny generalforsamlingsdato vil blive annonceret, når det findes fornuftigt at genoptage en almindelig forsamlingskultur igen.

 

Generalforsamling 2020: 

Der afholdes ordinær generalforsamling for Gudbjerg Vandværk

torsdag den 19. marts 2020 AFLYST - ny dato sættes senere.

i Gudbjerg Forsamlingshus

kl.19.30

Dagsorden: I følge vedtægterne (kan findes på denne hjemmeside).

Mød op og bidrag med dine ideer til drift og fremtid for dit vandværk.

 

Vandværket bestræber sig på at have en stabil forsyning til alle forbrugere. Der vil dog kunne opstå situationer, hvor der er behov for at skulle lukke af kortvarigt for dele at forsyningsnettet for at udføre reparation af nettet.

Når vandværket har været lukket ned og der sættes tryk på igen, kan det bla. andet give følgende gener ved forbugerne:

- snavset vand: tag sien af jeres vandhane og skyl forsigtig i starten, indtil der ikke kommer luft ud mere og fortsæt indtil vandet er klart. (monter sien igen).

- luftbobler i vandet: lad en hane løbe, indtil der kommer vanligt klart vand. HUSK AT LUKKE IGEN, HVIS DET ER EN UDENDØRSHANE:) 

Tak for forståelsen

 

 

Gudbjerg vandværk har udskiftet alle de gamle vingehjulsmålere med nye elektroniske vandmålere. Bla. vil det fremover være muligt for vandværket at aflæse målertal elektronisk og dermed undgå at ulejlige den enkelte forbruger med selv at skulle aflæse og indberette målertal ved årsafslutning. Målerne har også flere andre fordele og funktioner. Har du interesse i at høre mere herom, kan du evt. møde op til generalforsamlingen og høre mere om dette eller andre ting du ønsker at høre om vedr. vandværkets drift eller komme med gode ideer til forbedringer.

 

Der indvindes årligt ca. 100.000 m3 fra 3 boringer, der er placeret langs Stokkebækken, 2 boringer "ved teglværket" og 1 boring syd for Humlebjerggård.

Boringerne er ca. 50 meter dybe og er rimeligt velbeskyttede, der er foretaget de nødvendige undersøgelser for pesticider m.m.

Grundvandet fra teglværksboringerne pumpes til vandværket og renses i et trykfilteranlæg med direkte iltning og 2 gange filtrering.

Vandet fra den nye boring syd for Humlebjerggård pumpes til vandværket og iltes i separat iltningsbeholder, og derefter 2 gange filtrering.

  

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Forside