Gudbjerg Vandværk forsyner:  
Gudbjerg, Ellerup, Brenderup, Galdbjerg, Brændeskov og Ørbækvej mod Tved. 

24.06.2024 Seneste vandanalyse /Portals/91/AR-24-CG-24050059-01.pdf

17.03.2024  /Portals/91/AR-24-CG-24019152-01.pdf

01.11.2023  /Portals/91/AR-23-CG-23096333-01.pdf

18.09.2023 /Portals/91/AR-23-CG-23081785-01.pdf

07.09.2023  /Portals/91/AR-23-CG-23075622-01.pdf      

15.07.23  /Portals/91/AR-23-CG-23054853-01.pdf

23.03.23  /Portals/91/AR-23-CG-23021483-01_1.pdf

 

Vandværket bestræber sig på at have en stabil forsyning til alle forbrugere. Der vil dog kunne opstå situationer, hvor der er behov for at skulle lukke af kortvarigt for dele af forsyningsnettet for at udføre reparation af nettet.

 

Når vandværket har været lukket ned og der sættes tryk på igen, kan det bla. andet give følgende gener ved forbrugerne:

- snavset vand: tag sien af jeres vandhane og skyl forsigtig i starten, indtil der ikke kommer luft ud mere og fortsæt, indtil vandet er klart. (monter sien igen).

- luftbobler i vandet: lad en hane løbe, indtil der kommer vanligt klart vand. HUSK AT LUKKE IGEN, HVIS DET ER EN UDENDØRSHANE:) 

Tak for forståelsen

 

 

 

 

Gudbjerg vandværk har udskiftet alle de gamle vingehjulsmålere med nye elektroniske vandmålere. Bla. vil det fremover være muligt for vandværket at aflæse målertal elektronisk og dermed undgå at ulejlige den enkelte forbruger med selv at skulle aflæse og indberette målertal ved årsafslutning. Målerne har også flere andre fordele og funktioner. Har du interesse i at høre mere herom, kan du evt. møde op til generalforsamlingen og høre mere om dette eller andre ting du ønsker at høre om vedr. vandværkets drift eller komme med gode ideer til forbedringer.

 

Der indvindes årligt ca. 100.000 m3 fra 3 boringer, der er placeret langs Stokkebækken, 2 boringer "ved teglværket" og 1 boring syd for Humlebjerggård.

Boringerne er ca. 50 meter dybe og er rimeligt velbeskyttede, der er foretaget de nødvendige undersøgelser for pesticider m.m.

Grundvandet fra teglværksboringerne pumpes til vandværket og renses i et trykfilteranlæg med direkte iltning og 2 gange filtrering.

Vandet fra den nye boring syd for Humlebjerggård pumpes til vandværket og iltes i separat iltningsbeholder, og derefter 2 gange filtrering.

  

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt

Træffes bedst på mail

Mail til kassereren:
kasserer@gudbjergvand.dk 

(Telefon bedst efter kl. 15)

Mobil: 23718210

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName]