Takstblad 

Link til Takstblad gældende for 2021 i pdf

Link til Takstblad gældende for 2020 i pdf

Link til Takstblad gældende for 2019 i pdf

Link til Takstblad gældende for 2018 i pdf

(Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 04-12-2017: Godkendt.)
 

Link til Takstblad gældende for 2017 i pdf

 

Link til Takstblad gældende for 2016 i pdf  


Link til Takstblad gældende for 2015 i pdf


Link til Takstblad gældende for 2014 i pdf

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Takster