Gudbjerg Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden:

/Portals/91/AR-22-CG-22119579-01.pdf Seneste vandanalyse

/Portals/91/AR-22-CG-22093118-01.pdf 

 /Portals/91/AR-22-CG-22093121-01.pdf    

/Portals/91/AR-22-CG-22059463-01.pdf 

/Portals/91/AR-22-CG-22023470-01.pdf 

/Portals/91/AR-21-CG-21150700-01.pdf 

/Portals/91/AR-21-CG-21150710-01.pdf

/Portals/91/AR-21-CA-21119513-01.pdf 

/Portals/91/AR-21-CA-21119488-01_1.pdf 

/Portals/91/AllResults_EUDKVE-21058488_1.xlsx 

/Portals/91/AR-21-CA-21058488-01.pdf 

/Portals/91/AR-21-CA-21016959-01.pdf 

/Portals/91/AR-21-CA-21016961-01.pdf 

/Portals/91/AR-20-CA-20070077-01_1.pdf  

• AR-19-CA-00864660-01.pdf   

• Res_EUDKVE-00864660.pdf

• AR-19-CA-00864662-01.pdf

• Res_EUDKVE-00864662.pdf

•  AR-19-CA-00760717-01.pdf 

•  Res_EUDKVE-00760717.pdf

•  AR-19-CA-00760721-01.pdf  

•  Res_EUDKVE-00760721.pdf  

•   AR-18-CA-00741988-01.pdf 

•   Res_EUDKVE-00741988.pdf 

•   AR-18-CA-00742014-01.pdf 

•   Res_EUDKVE-00742014.pdf 

 •   AgroLab_419.pdf  

 •   Vandanalyse06092018.pdf

 •   Vandprøve06092018.pdf

 •  AR-18-CA-00711257-01.pdf

 •  Res_EUDKVE-00711257.pdf

 •   Vandanalyse070618.pdf

 •   Vandprøve070618.pdf

 •  Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt

Træffes bedst på mail

Mail til kassereren:
kasserer@gudbjergvand.dk 

(Telefon bedst efter kl. 15)

Mobil: 23718210

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName]