Navn  Job  Adresse  Mobil  E-mail
 Torben Bjørn Andersen  Formand  Brænderupvængevej 2
 5892 Gudbjerg
40 73 13 97   tba@chrmoeller.dk
 Erling Johansen    Bestyrelsesmedlem  Kirkevej 14
 5892 Gudbjerg
42 13 18 77

 erlingjohansen@gudbjergmail.dk

 John Jensen  Bestyrelsesmedlem  Løkkevej 1
 5892 Gudbjerg  
62 25 15 73  lakkendrupplanteskole@gmail.com
 Bo Brinkmann  Bestyrelsesmedlem  Brænderupvej 12
 5892 Gudbjerg
40 19 47 58

 landbrug@brinkmannmail.dk

 Lars M. Mathiasen Næstformand  Præstemarken 9
 5892 Gudbjerg
20 43 29 59  lars_47@gudbjergmail.dk

 

 

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt

Træffes bedst på mail

Mail til kassereren:
kasserer@gudbjergvand.dk 

(Telefon bedst efter kl. 15)

Mobil: 23718210

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName]