Navn  Job  Adresse  Mobil  E-mail
 Torben Bjørn Andersen  Formand  Brænderupvængevej 2
 5892 Gudbjerg
40 73 13 97   tba@chrmoeller.dk
 Jesper Pedersen  
 Næstformand  Popholtvej 7
 5892 Gudbjerg
30 50 69 58  jp@t4p.dk
 Tony Strandholt  Kasserer  Mullerupvej 24
 5892 Gudbjerg  
23 71 82 10  davidsgaard@gmail.com
 Bo Brinkmann  Bestyrelsesmedlem  Brænderupvej 12
 5892 Gudbjerg
40 19 47 58

 brinkmann@dlgmail.dk  

 Lars M. Mathiasen  Bestyrelsesmedlem  Præstemarken 9
 5892 Gudbjerg
20 43 29 59
 lars_47@gudbjergmail.dk
 

 

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Bestyrelse