Kontakt Vandværket

Gudbjerg Vandværk ved driftsforstyrrelser:

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kontakt Gudbjerg Vandværk ved spørgsmål om regninger eller måleraflæsning:

Kasserer: eller  Vandværkernes edb-service

Tony Strandholt +45 75 39 32 55

Mullerupvej 24          post@vand-edb.dk

5892 Gudbjerg
Tlf. 23 71 82 10

E-mail: kasserer@gudbjergvand.dk 


Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt

Træffes bedst på mail

Mail til kassereren:
kasserer@gudbjergvand.dk 

(Telefon bedst efter kl. 15)

Mobil: 23718210

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName]